Chăm sóc loại cỏ xanh lá khi còn non

Tên giống cây: Chăm sóc loại cỏ xanh lá khi còn non

Chăm sóc loại cỏ xanh lá khi còn non

Chăm sóc loại cỏ xanh lá khi còn non

Nội dung truyền tải giống cây:

⊗ Thuộc giống cây tầng thấp mặt đất, giống cỏ xanh lá chỉ cao vài cm tới hơn 10 cm
⊗ Lá màu xanh ngắt
⊗ mỗi cây có từ 10 đến 15 ngọn
⊗ Lá thường ăn khá là ngọt

Nhiếp ảnh gia: Mạc Nguyễn Hà Linh

Nhóm tham gia: Trần Bảo , Mạc Nguyễn Hà Linh, Mạc Ng. Dương, Nguyễn Phương Hà Linh, Nguyễn Thanh Hưng, Lê Phương Thảo Nguyên, Lê Văn Dũng, Nguyễn Vân Nhi,

Liên hệ chi tiết:

Địa chỉ số 1: Tuyên Quang
⊗ Địa chỉ số 2:  Phú Yên
⊗ Địa chỉ số 3:  Yên Bái
⊗ Địa chỉ số 4:  Vĩnh Phúc
⊗ Địa chỉ số 5: Vĩnh Long

Cảm ơn mọi người đã quan tâm!