Nụ quả thanh nong vừa mới ra – Tông Kiên

Tên giống cây: Nụ quả thanh nong vừa mới ra

Nụ quả thanh nong vừa mới ra - Tông Kiên

Nụ quả thanh nong vừa mới ra – Tông Kiên

Nội dung truyền tải giống cây:

⊗ Nụ quả thanh nong có là những lớp lá xếp trồng lên nhau
⊗ Lá chúng tương đối cứng
⊗ Mỗi lá có một lớp xương khớp với nhau
⊗ trồng chúng tương đối kĩ
⊗ Kỹ thuật trồng đơn giản

Nhiếp ảnh gia: Tông Kiên

Nhóm tham gia: Đỗ Minh Hiếu, Đỗ Văn Bình, Lê Minh Hiếu, Lê Xuân Trường, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Văn Hùng

Liên hệ chi tiết:

Địa chỉ số 1: Sơn La
⊗ Địa chỉ số 2: Tây Ninh
⊗ Địa chỉ số 3: Thái Bình
⊗ Địa chỉ số 4: Thái Nguyên
⊗ Địa chỉ số 5: Thanh Hóa
⊗ Địa chỉ số 6: Thừa Thiên Huế

Cảm ơn mọi người đã quan tâm!