Hướng dẫn làm hoa bằng len rất đẹp để trang trí

A.  Các nguyên liệu để làm: 

– Các cuộn len với màu sắc khác nhau

B. Dụng cụ:

1) Kéo cắt chỉ, kim khâu, 1 chiếc dĩa
2) Súng bắn keo
3) Dao cắt

C. Làm theo từng bước:

Bước 1: Buộc 1 đầu sợi len vào chiếc dĩa inox

làm hoa bằng len
làm hoa bằng len

Bước 2: Sau đó đan nhiều vòng qua các khe của chiếc dĩa

làm hoa bằng len
làm hoa bằng len

Bước 3: Sau khi đã đan đầy hết các thanh của dĩa thì lấy kéo cắt len, sau đó xỏ chỉ vào một đầu rồi xuyên vào

làm hoa bằng len
làm hoa bằng len

Bước 4: Xuyên lần lượt qua các que

làm hoa bằng len
làm hoa bằng len

Bước 5: Sau đó rút chiếc dĩa ra, rồi dùng kim khâu chốt lại cho len khỏi bị tuột ra

làm hoa bằng len
làm hoa bằng len

Bước 6: Làm nhiều cánh hoa như vậy

làm hoa bằng len
làm hoa bằng len

Bước 7: Sau đó khâu các cánh hoa lại với nhau

làm hoa bằng len
làm hoa bằng len

Bước 8: Khâu 5 cánh lại với nhau để tạo thành bông hoa bằng len

làm hoa bằng len
làm hoa bằng len

Bước 9: Sau đó gắn thêm viên ngọc trai vào để làm nhị hoa

làm hoa bằng len
làm hoa bằng len

D. Sản phẩm khi hoàn thành:  Các cánh hoa đều nhau và không bị tuột len
E. Ứng dụng sản phẩm: Bạn có thể làm nhiều bông hoa như vậy để tạo thành một giỏ hoa trang trí rất đẹp

Chúc các bạn thực hiện thành công!