Buồng chuối e ấp chờ đón xuân – Vương Thái Minh

Tên giống cây: Buồng chuối e ấp chờ đón xuân

Buồng chuối e ấp chờ đón xuân - Vương Thái Minh

Buồng chuối e ấp chờ đón xuân – Vương Thái Minh

Nội dung truyền tải giống cây:

⊗ Buồng chuối được một lớp lá bao bọc lấy toàn bộ
⊗ Lớp lá này héo đi thì có lớp lá khác bao bọc lại tạo thành một tư thế khá là đẹp
⊗ Đây là sự kế thừa nhiều năm
⊗ kỹ năng chăm sóc này làm cho buồng ra được nhiều quả

Nhiếp ảnh gia: Vương Thái Minh

Nhóm tham gia: Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Lân, Phạm Ngọc Hoa, Phạm Minh Đức, Nguyễn Hoàng Huy,

Liên hệ chi tiết:

Địa chỉ số 1: Khánh Hòa
⊗ Địa chỉ số 2:Kiên Giang
⊗ Địa chỉ số 3: Kon Tum
⊗ Địa chỉ số 4: Lai Châu
⊗ Địa chỉ số 5: Lâm Đồng
⊗ Địa chỉ số 6: Lạng Sơn

Cảm ơn mọi người đã quan tâm!