Hướng dẫn làm hoa hồng vải cực đơn giản

A.  Các nguyên liệu để làm: 

– Bìa carton
– 1 chiếc bát bằng xốp
– Dây ruy-băng

B. Dụng cụ:

1) Kéo cắt nhựa
2) Súng bắn keo
3) Dao cắt

C. Làm theo từng bước:

Bước 1: Dùng chiếc bát xốp úp lên tấm bìa carton, sau đó dùng kéo cắt một đường tròn theo hình tròn

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 2: Dùng tay cuộn một tấm bìa carton khác

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 3: Dùng kéo để đục một lỗ ở chính giữa của bìa carton

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 4: Sau đó đem dán tiếp chiếc que carton vào

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 5: Dùng dây ruy-băng để quấn vào cán gậy

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 6: Dán tiếp một mảnh ruy-băng lên tấm bìa carton

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 7: Dán kín hết mặt đằng sau như vậy

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 8: Dán thêm chuỗi ngọc trai ở phía cán

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 9: Dán tiếp dây ruy-băng quấn quanh viền của hình tròn

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 10: Sau đó dán tiếp các cây ruy-băng xung quanh cán

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 11: Khâu 2 vòng ruy-băng lại với nhau để tạo thành chiếc nơ

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 12: Vậy là đã hoàn thành xong chiếc nơ

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 13: Dùng dây ruy-băng để quấn thành các bông hoa, sau đó dùng bật lửa để hơ chặt lại

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 14: Có thể làm nhiều màu khác nhau

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 15: Sau đó dán các bông hoa lên bó hoa

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 16: Sau đó dán thêm các viên ngọc trai lên để làm nhị hoa

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

D. Sản phẩm khi hoàn thành:  
E. Ứng dụng sản phẩm: 

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Hướng dẫn làm những bông hoa hồng cực đẹp bằng vải voan

A.  Các nguyên liệu để làm: 

– Vải voan
– Dây thép
– Ống nhựa tròn

B. Dụng cụ:

1) Kéo cắt nhựa
2) Súng bắn keo
3) Dao cắt

C. Làm theo từng bước:

Bước 1: Dùng dây thép quấn chặt vào ống nhựa tròn, sau đó dùng kéo cắt, cách ống nhựa khoảng 10cm

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 2: Luồn thêm một sợi dây thép khác vào chính giữa của vòng tròn

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 3: Bọc lớp vải voan bên ngoài, rồi dùng dây thép nhỏ buộc chặt lại

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 4: Làm nhiều cánh hoa như vậy

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 5: Dùng một chiếc ống nhựa nhỏ, rồi quấn hoa ở sung quanh

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 6: Dùng tay để uốn cong các cánh bên ngoài

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 7: Dùng tay để uốn các cánh hoa cho thêm phần mềm mại

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 8: Rút ống nhựa ra là thu được một bông hoa đẹp

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 9: Dùng vải voan xanh để làm những chiếc lá

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 10: Gắn những chiếc lá lên dây thép rồi dùng băng dính xanh quấn lại

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 11: Những bông hoa trở nên mềm mại và rất đẹp

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

Bước 12: Vậy là đã hoàn thành xong những bông hoa hồng thật đẹp

hoa hồng vải voan
hoa hồng vải voan

D. Sản phẩm khi hoàn thành:  Các cánh hoa căng đẹp, không bị trùng vải
E. Ứng dụng sản phẩm: Có thể làm nhiều bông hoa như vậy để cắm vào thành một bình hoa rất đẹp. Bạn có thể sử dụng nhiều màu vải khác nhau.

Chúc các bạn thực hiện thành công!