Ngô vườn đương ra bắp đầu tiền

Tên giống cây: Ngô vườn đương ra bắp đầu tiền

Ngô vườn đương ra bắp đầu tiền

Ngô vườn đương ra bắp đầu tiền

Nội dung truyền tải giống cây:

⊗ Mỗi một cây ngô vườn chỉ ra từ hai đến ba bắp là cùng
⊗ Các bắp ngô thường cho hạt nhiều, hạt khá là to
⊗  Chăp sóc giống cây này cũng tương đối đơn giản
⊗ Người ta thường trồng giống này rất hiệu quả

Nhiếp ảnh gia: Đỗ Phạm Hoàng Phương

Nhóm tham gia:  Phạm Quang Huy, Dương Gia Minh, Dương Anh Sơn, Hà Trần Thảo Minh, Hà Văn Thắng, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Bá Sơn, Bùi Thảo Ngọc, Bùi Đức Thìn, Phạm Hải Đức Phát, Phạm Hải , Nguyễn Việt Phong, Nguyễn V Phương, Đỗ Phạm Hoàng Phương,

Liên hệ chi tiết:

Địa chỉ số 1: Đường Thôn Ngọc Lâu, Xã Cẩm Hoàng, Huyện Cẩm Giàng, Cẩm Hoàng, Bắc Giang
⊗ Địa chỉ số 2: Nhà Hàng 152, Cẩm Văn, Cẩm Giàng, hải Dương
⊗ Địa chỉ số 3: Nhà cạnh ngõ  Hồng Phong, Nam Sách, Ninh Thuận
⊗ Địa chỉ số 4: Nguyễn Văn hoàng, Thái Tân, Nam Sách, Long AN
⊗ Địa chỉ số 5: Đường 12, Ngõ Ttr Lai Cách Huyện Cẩm Giàng, TT. Lai Cách, Cẩm Giàng, Bình định

Cảm ơn mọi người đã quan tâm!