Hướng dẫn làm hoa hồng vải cực đơn giản

A.  Các nguyên liệu để làm: 

– Bìa carton
– 1 chiếc bát bằng xốp
– Dây ruy-băng

B. Dụng cụ:

1) Kéo cắt nhựa
2) Súng bắn keo
3) Dao cắt

C. Làm theo từng bước:

Bước 1: Dùng chiếc bát xốp úp lên tấm bìa carton, sau đó dùng kéo cắt một đường tròn theo hình tròn

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 2: Dùng tay cuộn một tấm bìa carton khác

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 3: Dùng kéo để đục một lỗ ở chính giữa của bìa carton

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 4: Sau đó đem dán tiếp chiếc que carton vào

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 5: Dùng dây ruy-băng để quấn vào cán gậy

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 6: Dán tiếp một mảnh ruy-băng lên tấm bìa carton

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 7: Dán kín hết mặt đằng sau như vậy

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 8: Dán thêm chuỗi ngọc trai ở phía cán

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 9: Dán tiếp dây ruy-băng quấn quanh viền của hình tròn

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 10: Sau đó dán tiếp các cây ruy-băng xung quanh cán

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 11: Khâu 2 vòng ruy-băng lại với nhau để tạo thành chiếc nơ

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 12: Vậy là đã hoàn thành xong chiếc nơ

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 13: Dùng dây ruy-băng để quấn thành các bông hoa, sau đó dùng bật lửa để hơ chặt lại

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 14: Có thể làm nhiều màu khác nhau

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 15: Sau đó dán các bông hoa lên bó hoa

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

Bước 16: Sau đó dán thêm các viên ngọc trai lên để làm nhị hoa

làm hoa hồng vải
làm hoa hồng vải

D. Sản phẩm khi hoàn thành:  
E. Ứng dụng sản phẩm: 

Chúc các bạn thực hiện thành công!